TutvustusVajaduspõhine juhtimineRakendusTuulutus (Breeze)MugavusÕhukanalidKlapidEnergiatõhususTehnilised üksikasjadToetades tervet elukeskkondaLae alla PDF brožüür

Vajaduspõhiselt või rakendusega kontrollitav soojustagastusvõimega ventilatsioonisüsteem

Koduomanikena mõistame kõik üha enam, et energiasäästliku ehitamise näol on tegu kvalitatiivse ja pikaajalise investeeringuga tervesse ja mugavasse tulevikku. Õhukindel ja hästi isoleeritud hoone võib üldist energiakulu dramaatiliselt vähendada, aga kuidas mõjub see omanikule endale?

Energiasäästlikkus on eelduseks tänu millele majast saab kodu, koht kus inimesed saavad elada mugavalt ja tervislikult. Mugavaja tervisliku sisekliima loomises mängivad olulist rolli elemendid nagu päikesekiirguse vastane kaitse (ülekuumenemise vältimiseks), ventileeriv jahutamine (intensiivne öine jahutamine kuumadel suvekuudel) ja kvaliteetne ventilatsioonisüsteem.

Endura® Delta

  • • Hallatakse Endura® Delta rakendusega
  • • Vajaduspõhiselt või rakendusega kontrollitav soojustagastusvõimega ventilatsioonisüsteem
    – Integreeritud niiskus-, Co2 ja lenduvate osakeste (VOC) sensorid
  • • Tuulutusfunktsioon ehk Breeze (möödavoolumoodul). Väga vaikne ja energiasäästlik

Endura® Delta

Endura Delta on vajaduspõhiselt kontrollitav soojustagasti. Süsteem varustab maja kahe ventilaatori abil värske õhuga ja eemaldab saastunud siseruumide õhu. Kuni 89% eemaldatud õhus sisalduvast soojusest kantakse integreeritud soojustagasti abil üle sissepuhutavale õhule. Süsteemi kontrollimine ja programmeerimine on Endura® Delta rakenduse abil lihtsamast lihtsam. Rakendus annab lisaks infot süsteemi toimimise ja koduse õhu kvaliteedi kohta.

Seade on kättesaadav vasak- ja parempoolse paigutusega ning kas 4 ülemise ühenduse (T 4) või 2 ülemise ja 2 alumise ühendusega (T2/B2). Lisaks standardvarustusse kuuluvale integreeritud külmumisvastasele kaitsele saab iga mudeli varustada lisavalikuna kättesaadava eelsoojendiga, mis kaitseb seda täiendavalt külmumise vastu.

Soojustagastus

Endura Delta tekitab kodus 2 õhuvoogu: kuivadesse ruumidesse (elutuba, kabinet, magamistoad) puhutav värske õhk ja märgadest ruumidest (vannituba, pesuruum, köök, tualett) väljatõmmatav saastunud õhk. Väljatõmmatud õhu temperatuur on võrdne siseruumide temperatuuriga, samas kui sissepuhutav õhk on välisõhu temperatuuriga.

Õhuvood saavad soojusvahetis kokku ning osa soojusest kantakse üle sissepuhutavale õhule. Tänu sellele tagatakse kodus maksimaalne elumugavus.

330 T4 T2/B2

330 T4 T2/B2

380 T4, 450 T4, 380 T2/B2, 450 T2/B2

380 T4, 450 T4, 380 T2/B2, 450 T2/B2


Värske õhk vastavalt vajadusele

Endura Delta on varustatud dünaamiliste sensoritega, mis jälgivad pidevalt väljatõmmatava õhu Co2, niiskuse- ja/või kahjulike lenduvate ainete sisaldust. Nende mõõtmiste põhjal kohandab Endura Delta ventilatsiooni intensiivsust vastavalt olukorrale, tagades nutikaja energiasäästliku ventilatsiooni.

Pidev õhuvool ei tähenda mitte ainult asjatut energiakulu vaid ka soojakadu ja liigset müra. Lisaks jääb ventilatsioon reaalse vajaduse korral puudulikuks.

Näiteks: Endura Delta tuvastab õhuniiskuse tõusu, millal iganes  keegi duši all käib. See tõstab väljatõmmatava õhu vooluhulka niiskustaseme normaliseerumiseni.

Välised õhukvaliteedi sensorid

Kuigi Endura  Delta  on  standardina varustatud  seadmesiseste   õhukvaliteedi  sensoritega   on   lisaks   võimalik   paigaldada  kuivadesse ruumidesse ka seadmevälised sensorid (CO2). Sedasi suudab süsteem reageerida kiiremini siseõhu kvaliteedis toimuvatele muutustele.

Õhukvaliteedi sensorid näitavad ventilatsiooni hetkeintensiivsust ja tegelikku õhu kvaliteeti (värviskaala rohelisest punaseni).

Õhukvaliteedi sensor

Õhukvaliteedi sensor

Endura® Delta mobiilirakendus

Endura® Delta mobiilirakendus

Endura® Delta rakendus

Uuendusmeelse ventilatsioonisüsteemide spetsialistina on RENSON seadnud endale eesmärgiks muuta iga kodu tervislikuks ja mugavaks elukeskkonnaks. Endura Deltat – integreeritud soojusvahetiga vajaduspõhist ventilatsioonisüsteemi – on võimalik kontrollida nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Rakendus annab lisaks infot süsteemi toimimise ja koduse õhu kvaliteedi kohta.

Endura Delta rakenduse abil on võimalik:

  • • Kontrollida süsteemi, liikudes kiirelt ja intuitiivselt läbi erinevate menüüde
  • • Kontrollida ventilatsioonisüsteemi olekut; rakendus annab infot õhu koguvooluhulka, suhtelise niiskustaseme, siseõhu kvaliteedi, sise- ja välitemperatuuride ning filtri oleku
  • • Seadistada taimereid ajutiste muudatuste tegemiseks hetkel valitud ventilatsiooniprogrammi töös
  • • Süsteemi seadistada (paigaldaja)
  • • Täita mõõtearuandeid ja seadet registreerida (paigaldaja)

Endura Delta rakendus muudab ventilatsioonisüsteemi kasutamise lihtsaks!

Tuulutusfunktsioon (Breeze)

Endura Delta on varustatud täisautomaatse suvise möödavoolumooduliga. Möödvoolumoodul jahutab kuumadel suvekuudel maja öösiti jaheda välisõhuga. Möödavoolu aktiveerimisel ei suunata sooja väljatõmmatavat õhku läbi soojusvaheti, mis tähendab, et soojust ei kanta üle sissepuhutavale värskele õhule. Sedasi on sissepuhutav õhk abiks maja jahutamisel. Samas pole parema tulemuse saavutamiseks vaja ventilatsiooni intensiivsust tõsta. Möödavool aktiveerub sise- ja välitemperatuuri põhjal automaatselt.

Tuulutusfunktsioon aktiveerib samuti möödavoolu (sõltuvalt teistest eeltingimustest), kuid ventilatsiooni intensiivsust on võimalik ise reguleerida.

Lisaks automaatsele aktiveerumisele saab tuulutusfunktsiooni (Breeze) lülitada Endura Delta rakenduse abil sisse ka manuaalselt, mis tähendab, et saate ise valida, millal ja kui intensiivselt enda kodu jahutate.

Filtrid

Endura Delta on standardina varustatud kahe kvaliteetse G4 paneelfiltriga (jämefiltrid), mis kaitsevad soojusvaheti! ja ventilaatoreid tolmu ja putukate eest. Padrunfiltrid on äratuntavad tänu nende akordionilaadsele struktuurile. Neid kasutatakse suure filtripinna pärast.

Allergiaprobleemide korral on võimalik paigaldada ka F? padrunfilter (õietolmufilter). Need filtrid püüavad ka väikeseid osakesi ja muudavad õietolmule allergiliste inimeste elu mugavamaks. Kuna seda tüüpi filtrite avaused on tavalisest kitsamad kujutavad need endast ka suuremat voolutakistust, mis mõjutab omakorda süsteemi tõhusust.

G4 filter

G4 filter

Külmumisvastane kaitse

Endura Delta on standardina varustatud külmumisvastase kaitsesüsteemiga. Kui välitemperatuur langeb alla nulli võib soojusvaheti  kinni  külmuda. Soojuse ülekandmisel väljatõmmatavast õhust sissepuhutavale õhule põhjustab kondensaadi teket soojusvahetis. Kondensaadi äravool toimub torustikuga ühendatud äravooluava kaudu. Kui sissepuhutava õhu temperatuur on alla nulli, pole võimalik välistada kondensaadi külmumist soojusvahetis. Sellisel juhul langeb seadme tõhusus märgatavalt ja tekib soojusvaheti kahjustumise oht.

Selle vältimiseks on Endura Delta varustatud külmumisvastase kaitsesüsteemiga. Süsteem tõstab plusskraadide säilitamiseks võimalikult pikka aega sooja väljatõmmatava õhu hulka külma sissepuhutava õhuhulga suhtes.

Lisaks saab Endura Delta varustada lisavarustusse kuuluva elektrilise eelsoojendiga. Miinuskraadidel soojendab eelsoojendi osaliselt sissepuhutavat õhku, vältides sedasi süsteemi külmumist.

Eelsoojendi töötab moodulpõhimõttel, mis hoiab täiendava elektrikulu võimalikult madalal.

Easyflex ®

Heast ventilatsiooniseadmest üksi ei piisa kodu piisavaks õhutamiseks. Hästi kavandatud ja kvaliteetsed õhukanalid mängivad hea ja vaikse ventilatsioonisüsteemi puhul samuti väga olulist rolli. RENSON’i Easyflex kanalisüsteem on loodud, pidades silmas ventilatsiooni optimaalset kvaliteeti ja väikseimat negatiivset mõju kodu ruumikusele.

Õhukindlus

Unikaalne ühendussüsteem tagab praktiliselt ideaalse õhukindluse. Paindlike kanalite vahele sisestatakse integreeritud topeltkummitihenditega vahemuhv, mis kinnitatakse seejärel täielikult õhukindla terviku loomiseks kiirkinnitusega. Kiirkinnituse võib ühenduse fikseerimiseks kinnitada näiteks maapinna külge.

Piisav õhu vooluhulk

Easyflex elastsete õhukanalite loomisel pöörati erilist tähelepanu just suurele läbimõõdule. Sedasi on tagatud suur õhu voolumaht (57 m3/h) madalal kiirusel (2.5 m/s).

Suure läbimõõdu ja suurepärase õhukindluse kombinatsioon tähendab, et igasse ruumi pääseb piisaval hulgal õhku (eeldades, et järgitud on paigaldusjuhiseid).

Akustiline mugavus

Õhukanalite suurus mõjutab ka akustilist mugavust, kuna õhk liigub kanalites küllaltki aeglaselt.

Sqair sisend- ja väljundklappide ehitus aitab samuti kaasa akustilise mugavuse tagamisele hoones.

SQair

Endura Delta kasutab spetsiaalseid akustiliselt optimeeritud klappe, mis tagavad, et igast ruumist tõmmataks välja ja puhutaks just vajalikus koguses õhku. Küllaltki märkamatuks jääva ehitusega (valge ja lame alumiiniumist katteplaat) klapid sulanduvad ideaalselt ülejäänud sisustusega. Tõmbe- ja toiteklapid on samasuguse väljanägemisega ning ei riku hoone üldilmet.

Integreeritud pöördklapp võimaldab reguleerida iga ruumi õhu vooluhulka vastavalt vajadusele.

Õhu voolusuunda saab kontrollida Deluxe toiteklapi deflektorite abil. See hoiab klapisttuleva tõmbetuule minimaalsena.

Energiamärgistus arvestab maksimaalse vooluhulgaga. Tänu vajaduspõhisele süsteemile kasutab Endura Delta maksimaalset vooluhulka väga harva.

Energiamärgistus arvestab maksimaalse vooluhulgaga. Tänu vajaduspõhisele süsteemile kasutab Endura Delta maksimaalset vooluhulka väga harva.

Energiamärgistus

Ecodesign on Euroopa direktiiv, mis loob raamistiku elektriseadmete energiatõhususe hindamiseks. Sedasi on lõpptarbijad kursis ostetavate seadmete energiakulu ja jõudlusega.

Alates 1. jaanuarist 2016 peavad ventilatsioonisüsteemide tootjad varustama enda (eluhoonetesse mõeldud) ventilatsioonisüsteemid energiamärgistusega, mis on analoogne elektriseadmete energiamärgistusega ning sisaldab üldist seadmeid puudutavat informatsiooni. See informatsioon hõlmab seadme poolt tekitatavat mürataset, õhu koguvooluhulka ja energiaklassi (Akuni G).

 

330 T4

330 T4

330 T2/B2

330 T2/B2

380 T4 | 450 T4

380 T4 | 450 T4

380 T2/B2 | 450 T2/B2

380 T2/B2 | 450 T2/B2

 

Toetades tervet elu keskkonda

RENSON®: Teie partnerventilatsiooni-ja päikesekaitsesüsteemide alal

Waregem’is (Belgia) asuva peakorteriga RENSON® on Euroopas loomulike ventilatsiooni- ja päikesekaitsesüsteemide trendiloojaks.

Tervislikud elutingimused

Oleme tegelenud tervisliku ja mugava sisekliima tagamiseks vajalike energiasäästlike lahenduste väljatöötamisegajuba 1909ndast aastast peale. Meie muljetavaldav peakorter, mis on ehitatud vastavalt “Tervisliku hoone ideele”, on meie ettevõtte missiooni parimaks näiteks.

Uuendusmeelsus ei tunne piire

Meie enam kui 80-liikmeline eri valdkondade esindajatest kuuluv uurimis- ja arendusmeeskond tegeleb aktiivselt olemasolevate toodete optimeerimise ning uuenduslike ideede väljatöötamisega.

Kliendikeskne lähenemine

Suhtlus klientidega on äärmiselt oluline. Meie klientidele tulevad vajadusel kohapeal appi meie välitehnikud või tohutu rahvusvahelise edasimüügivõrgustiku töötajad. MAHASÕIT 5 Waregem’is annab Teile võimaluse tutvuda meie toodetega ja pakub väljaõppevõimalust süsteemide paigaldajatele.

Usaldusväärne ettevõtluspartner

Suudame tänu enda enam kui 95 000 m2 katvatele keskkonnasõbralikele ja kaasaegsetele tootmisrajatistele (automaatne pulbervärvimisliin, anodeerimisliin, uPVC survevalumasinad ja vormivalamistöökoda) tagada toodete optimaalse kvaliteedi ja kvaliteetse klienditeeninduse.

 

 

Tagasi